Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Aanmelding en deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Voor de les:

De deur opent een kwartier voor de les begint. Kom binnen 5 à 10 minuten voor de les begint, zodat we op tijd kunnen starten met de les. Zodra de les begint, gaat de voordeur op slot.

“Yoga-Studio-Rust” heeft yoga matjes beschikbaar voor als je geen mat hebt. Je dient wel zelf een badhanddoek mee te nemen, als je gebruik wilt maken van deze yoga mat.

 

Na de les:

Graag je mat opruimen en eventuele andere spullen. Laat je plekje netjes achter.

 

Veiligheid:

Deelname is voor eigen risico. Wanneer je houdingen moet overslaan, doe dat dan ook of probeer een aangepaste oefening.

 

De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan “Yoga-Studio-Rust” overwegen de cursist niet te laten deelnemen aan de lessen. Deze weigering gebeurt in goed overleg met de cursist.
Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat “Yoga-Studio-Rust” de cursist de deelname aan de lessen ontzegt.

“Yoga-Studio-Rust” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel door de cursist.

LET WEL: yoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt geen reguliere geneeswijze!

 

Betaling:
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag, zoals vermeld op het ondertekende aanmeldformulier. Een 10-lessenkaart is 13 weken geldig. Een 5-lessenkaart is 7 weken geldig.

Een losse les geeft niet altijd garantie op een plekje. Indien de groep vol is, heeft een deelnemer met een leskaart voorrang op een “losse deelnemer”. U dient zelf te informeren of er voldoende plaats is.

Het cursusgeld dient vooraf volledig te zijn voldaan. Contant, of overgemaakt op Iban: NL90ingb0007698648 t.n.v. Yoga Studio Rust. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft  “Yoga-Studio-Rust” het recht de cursist de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Indien een cursist eerder wenst te stoppen dan het aantal lessen waar hij/zij voor heeft betaald, wordt er geen restitutie verleend. Bij langdurige ziekte is, in overleg, een regeling mogelijk.


Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

Feestdagen/vakanties:
Op feestdagen en tijdens vakanties wordt er geen les gegeven. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er een aangepast programma is. Gaat een les niet door, dan schuift de aanvangsdatum van je leskaart automatisch een week op.

 

Afmelden les:
Bij verhindering van de les wordt het op prijs gesteld wanneer dit zo spoedig mogelijk wordt gemeld. Te melden bij Liesette Rust, tel. 06-484 254 91. Via watsapp heeft daarbij de voorkeur.

  • Een les welke niet voor 18:00 uur dezelfde dag wordt afgemeld, wordt altijd in rekening gebracht.
© Yoga Studio Rust. Website ontwikkeld door De Haan Media. Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Sitemap.