Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Aanmelding en deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Parkeren:
Achter het gebouw kun je gratis parkeren. Voor toegang tot het gebouw, kun je de achterdeur gebruiken. 

Sociaal voor/tijdens de les:

De deur opent een kwartier voor de les begint. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit. Zodra de les begint, gaat de buitendeur op slot.

Voor de les:

De deur opent een kwartier voor de les begint. Kom binnen 5 à 10 minuten voor de les begint, zodat we op tijd kunnen starten met de les.
Er wordt verwacht dat je zelf een matje meeneemt. Wil je advies over een aanschaffing, laat het dan even weten.

Afmelden les:

Bij verhindering van de les wordt het op prijs gesteld wanneer dit zo spoedig mogelijk wordt gemeld. Te melden bij Liesette Rust, tel. 06-484 254 91. Via whatsapp heeft daarbij de voorkeur.
Een les welke niet voor 2 uur voor aanvang van de les wordt afgemeld, wordt altijd in rekening gebracht.


Foto’s:
Foto’s die tijdens de lessen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Yoga Studio Rust en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.


Veiligheid/ Ziekte of blessures:

Deelname is voor eigen risico. Wanneer u houdingen moet overslaan, doe dat dan ook of probeer een aangepaste oefening. 

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Yoga Studio Rust. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico.

Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de cursist. Na deze stopmaand gaat het strippenkaart automatisch altijd weer lopen, tenzij de cursist officieel zijn strippenkaart opzegt.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

LET WEL: yoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt geen reguliere geneeswijze!


Zwangerschap:

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. 

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Dit wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.


Betaling:
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag, zoals vermeld op het ondertekende aanmeldformulier. Een 10-lessenkaart is 13 weken geldig. Een 5-lessenkaart is 7 weken geldig.

Een losse les geeft niet altijd garantie op een plekje. Indien de groep vol is, heeft een deelnemer met een leskaart voorrang op een “losse deelnemer”. U dient dan zelf te informeren of er voldoende plaats is.

Het cursusgeld dient vooraf volledig te zijn voldaan. Contant, of overgemaakt op Iban: NL90ingb0007698648 t.n.v. Yoga Studio Rust. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft  “Yoga-Studio-Rust” het recht de cursist de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Een leskaart is persoonlijk, maar in overleg wel overdraagbaar. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de leskaart en indien er plek daarvoor is in overige groepen. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin/familielid.


Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere leskaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd. 

Yoga Studio Rust behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email. 

Afmelden les:
Bij verhindering van de les wordt het op prijs gesteld wanneer dit zo spoedig mogelijk wordt gemeld. Te melden bij Liesette Rust, tel. 06-484 254 91. Via watsapp heeft daarbij de voorkeur.

 • Een les welke niet voor 18:00 uur dezelfde dag wordt afgemeld, wordt altijd in rekening gebracht.

Stopzetten leskaart:

Indien een cursist eerder wenst te stoppen dan het aantal lessen waar hij/zij voor heeft betaald, wordt er geen restitutie verleend. Het is wenselijk als dit minimaal 2 weken van te voren wordt aangegeven. Dit mag mondeling of schriftelijk.

Feestdagen/vakanties:
Op feestdagen en tijdens reguliere school vakanties wordt er geen les gegeven. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er een aangepast programma is. Gaat een les niet door, dan schuift de aanvangsdatum van je leskaart automatisch een week op.

Wijziging lesrooster:
Yoga Studio Rust behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail of whatsapp op de hoogte gehouden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste persoonlijke gegevens. 

  Onvoorziene omstandigheden:

  Yoga Studio Rust is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

  Indien Yoga Studio Rust door overheidswege (tijdelijk) dient te sluiten, wordt er geen restitutie verleend. De lessen worden zoveel mogelijk online voortgezet. Indien u geen gebruik wenst te maken van het aanbod van online les, is deze rekenschap voor uzelf. Uw leskaart blijft geldig, tot zover dat Yoga Studio Rust het recht heeft om per 4 weken 1 les af te schrijven. Waarmee gezegd wordt, dat uw leskaart niet onbeperkt geldig blijft. U wordt via website, email of whatsapp op de hoogte gehouden van eventuele sluiting. Is uw leskaart na de verplichte sluiting verlopen, kunt u een nieuwe leskaart afnemen. Klanten die voorheen ingeschreven stonden bij Yoga Studio Rust, hebben het eerste recht bij de indeling van eventuele nieuwe groepen.  

  Wijzigingen:

  Yoga Studio Rust behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail of whatsapp van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

  Yoga Studio Rust

  Liesette Rust

  Prins Mauritsplein 38

  06-484 254 91

  © Yoga Studio Rust. Website ontwikkeld door De Haan Media. Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Sitemap.